Evidenta populatiei

ÎN ATENŢIA CETĂŢENILOR CARE SE ADRESEAZĂ SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR

 Temenul de solutionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate

 Eliberarea actului de identitate la: expirarea termenului de valabilitate, modificarea datelor de stare civila, anularea documentului, schimbarea sexului sau fizionomiei  

 Eliberarea actului de identitate la : pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea actului de identitate detinut anterior

 Eliberarea actului de identitate la : schimbarea domiciliului, schimbarea denumirii strazii sau a renumerotarii imobilelor

Eliberarea actului de identitate la implinirea varstei de 14 ani.

Eliberarea primului act de identitate dupa implinirea varstei de 18 ani

Eliberarea cartii de identitate provizorii cand persoana fizica nu poseda toate documentele necesare pentru eliberarea cartii de identitate

Inscrierea in actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei

Eliberarea cartii de identitate la dobandirea cetateniei romane

Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului din strainatate in Romania

 

  

Starea civila

Acte necesare inregistrarii nasterii 

Acte necesare incheierii casatoriei

Acte necesare inregistrarii decesului

Actele necesare în vederea schimbării numelui de familie şi/sau a prenumelui pe cale administrativa

 Eliberarea duplicatelor de pe actele de stare civilă

Înregistrarea actelor de stare civilă încheiate în străinătate

Înscrierea menţiunilor primite din străinătate cu privire la modificarea statutului civil al persoanei

Livretul de familie

Eliberarea sesizarii pentru deschiderea procedurii succesorale

Rectificarea actelor de stare civila

Transcrierea actelor de stare civilă înregistrate la autorităţile locale din  străinătate 

 

  

 Urbanism

  

 

Compartiment agricol

 
  
 
 Taxe si impozite locale

 Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale si alte venituri datorate bugetului local 

Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale si alte venituri datorate bugetului local

Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladirile rezidentiale/nerezidentiale/cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor fizice

Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladirile rezidentiale/nerezidentiale/cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor juridice

Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul persoanelor fizice

Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul persoanelor juridice, datorat in temeiul Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile ulterioare

Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport aflate in proprietatea persoanelor fizice/juridice

Declaratie pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport

Cerere de transfer dosar fiscal pentru autoturism

Declaratie fiscala pentru stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate

Declaratie - decont privind sumele incasate reprezentand taxa pentru promovarea turistica a localitatii

Cerere completare dosar fiscal

Declaratia de impunere  - taxa salubritate

Solicitare scutire taxa de salubritate

 

  

 

Avizarea organizarii si desfasurarii adunarilor publice 

Legea 544/2001